Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZASADY ZWROTU


1. Jeżeli Kupujący posiada status Konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy
w terminie 14 dni.

2. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu Konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta może nastąpić bez wskazywania przyczyny, za oświadczeniem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Sprzedawca  niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to należy wysłać w formie pisemnej na adres:

a)      listownie na adres: iep24 sp. komandytowa, ul. Czerwonego Prądnika 2C 31-431 Kraków;

b)      pocztą elektroniczną na adres office@iep24.eu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
iep24 sp. komandytowa
ul. 21 Lipca 38, Radwanowice
32-064 Rudawa
NIP 5130236726
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
1. Data zawarcia umowy …………………………………………………
2. Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………….
3. Adres konsumenta ……………………………………………………..
Data ……………………………
Podpis konsumenta ……………………………………………………….

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub
w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować iep24 Sp. jawna o swojej decyzji o odstąpieniu
od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą
elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania
przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14
dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu
płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat
w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed
upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.